REGULAMIN UŻYTKOWANIA DOMKU LETNISKOWEGO
„Siesta Country”

  1. Goście przebywający w domku oraz na terenie działki, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku, przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych.
  2. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru, nie wolno użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
  3. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
  4. Prosimy o sprawdzanie faktycznego stanu, w przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w ciągu pierwszej godziny pobytu.
  5. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia / mienia prosimy Gości o poinformowanie, celem dokonania naprawy / wymiany.
  6. Palenie tytoniu w domku letniskowym jest zabronione. Mandat w wysokości 300 – 500 zł
  7. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu.
  8. Prosimy o utrzymanie czystości i higienicznych warunków w przydomowym basenie, jest to gwarancją jego komfortowego użytkowania. Zaniedbany, może bowiem szybko stać się siedliskiem groźnych drobnoustrojów. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza latem, gdy basen zapewnia frajdę maluchom, a wszystkim gościom ochłodę podczas upałów.
  9. Prosimy o pozostawienie domku w czystości i w takim stanie, w jakim chcieliby Państwo go zastać.
  10. Gość domku letniskowego nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 

* W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia domku letniskowego „Siesta Country”.

Administratorem danych osobowych jest Restauracja – Hotel „Siesta”
ul. Górna 4. 66-200 Świebodzin tel: 509 110 623
„POSTĘP” Spółka Akcyjna ul. Strzelecka 1, 66-200 Świebodzin,